İki rahibe varmış biri matematikçi biri mantıklı... Bunlar bir akşam karanlıkta kiliseye dönerlerken matematikçi rahibe mantıklıya dönerek ;
-Yaklaşık 20 dakikadır bir adam bizi takip ediyor ve gittikçe ......
Deliler koğuşunda 7-8 deli yerde oturuyormuş.
Bir tanesi de kendini tavana asmış, bunu gören doktor sormuş yerdekilere.
-Ne yapıyor bu?
Yerdekiler;
-Salak kendini avize sanıyor demişler,
Bunun ü ......